Küçük Afacanlar Anaokulumuza Hoşgeldiniz

Bize ne emanet ettiğinizin bilincindeyiz.


Hakkımızda

Unutulmamalıdır ki, sağlıklı bir toplum ve sorumlu bireyler yetiştirebilmek için yapılabilecek en iyi yatırım eğitimdir. Ancak,eğitimin, bilinçli, doğru zamanlı, doğru kaynaklı, doğru araç-gereçlerle olması ve bireyin kişisel farklılıklarının göz önünde tutulması da  çok önemlidir.  0 - 6 yaş arası bir bütündür. Bu dönem içinde çocuğun zekâsı, duyguları, kişiliği ve sosyal ilişkileri bir bütünlük içinde gelişir. Bu gelişim, doğru bir eğitimle tamamlanmış olur. Okulumuz okul öncesi eğitiminin  çocuğun hayatındaki önemi üzerinde durmuştur. Uzman kadrosuyla çocuk sevgisini harmanlamış ve yarınlara özgüvenli, başarılı ve mutlu bir neslin yetişmesinde ilk destek adım olmayı hedeflemiştir.2015 yılında kurulan okulumuz 3-6 yaş çocuklara hizmet veren, çocukların gelişimleri için özel olarak düzenlenmiş sınıfları ve bahçesiyle İngilizce ve Rusça eğitim sunan bir kurumdur. Kurumumuz Uluslararası kalite standartlarında okul öncesi eğitim veren Küçük Afacanlar Anaokulu 82 ülkede ve 5 kıtada franchising sistemi ile İngilizce anaokulu eğitimi veren ABD, Florida merkezli IPC sisteminin kullanmaktadır.Misyonumuz

Küçük Afacanlar Anaokulu olarak Atatürk İlke ve İnkılapları’nı benimseyen, tüm gelişim alanlarında kendini içinde bulunduğu düzeyden daha yukarıya çıkarmaya çalışan, adaptasyon becerisi ve farkındalığı yüksek, çevresine duyarlı bireylerin yetişmesini sağlamaktır.FELSEFEMİZ

Küçük Afacanlar Anaokulu, okul öncesi dönemdeki çocukların ve ailelerin, okul öncesi eğitim alanındaki eğitim gereksinimlerini karşılamak için kurulmuştur. Küçük Afacanlar Anaokulu, çok yönlü gelişimsel büyümeye odaklıdır. Her gelişim alanı (bilişsel, fiziksel, sosyal ve duygusal) aynı derecede önemli ve gelişmeye açıktır. Küçük Afacanlar Anaokulu çocuklara doğal öğrenme ihtiyaçlarını karşılayacak ve bu ihtiyacı çeşitli şekillerde (yaparak, yaşayarak, araştırıp keşfederek) gidermelerini sağlayacak uzmanlık ve kaynak sağlanmasına yardımcı olmaktadır. Her çocuğa kendini ifade özgürlüğü vermektedir.Vizyonumuz

Öğrenmenin önündeki engelleri kaldırarak, okul öncesi eğitiminde yaratıcılığın, yenilikçiliğin ve değişimin öncüsü olarak Muratpaşa ilçesinde saygın, örnek bir eğitim kurumu olmaktır.
KÜÇÜK AFACANLAR ANAOKULU’NUN ÖZELLİKLERİ

Kurumumuz 2015 yılında itibaren eğitim ve öğretimine devam etmektedir. Sınıf öğretmenlerimiz ve Branş öğretmenlerimiz alanlarında uzman eğitimcilerdir. Her grup (okulun kapasitesine göre en fazla)15 çocuktan oluşur ve her grubun 1 sınıf öğretmeni vardır. Sınıf öğretmenleri çocukların günlük eğitim, öğretim ve beslenmelerinden sorumludurlar. Öğretmenler çocukları ile birlikte tüm aktivitelere katılmaktadırlar. Çocuklarımızın tuvalet, temizlik vb. bakım gereksinimleri yardımcı personel tarafından gerçekleştirilir. Aylık eğitim programı ve yemek listeleri her ay başında velilere gönderilmektedir. Çerçeve program olarak velilere iletilen eğitim programımız her yaş grubuna ayrı olarak ve grubun gelişim özellikleri göz önünde bulundurularak hazırlanmakta ve uygulanmaktadır. Binamız çocuklarımızın kendilerini ev ortamında hissedecekleri şekilde düzenlenmiştir. Eğitim ve öğretim için gereken materyal;onların yaşlarına, gelişim düzeylerine ve sayılarına göre planlanmıştır. Oyun alanları, bahçe ve sınıflar öğrencilerimiz için rahatlık ,emniyet ve hijyen koşulları göz önüne alınarak düzenlenmiştir. Yemekler kurumumuzun kendi bünyesinde yapılmakta ve sağlıklı gereçlerle çocuklarımıza sunulmaktadır. Öğrencilerimizin yemek öncesi ve sonrası temizlik eğitimine büyük önem verilmektedir. Eğitim programımız MEB’in hazırladığı çerçeve program ve Kurumumuzun eğitime bakış açısına uygun olarak eklektik bir yaklaşımda hazırlanmıştır. Eğitim programımız İngilizce(IPC),Almanca, Müzik(orff&kindermusic), Sanat Atölyesi,Jimnastik,Satranç, Halk Dansları, Modern Dans , Beden Eğitimi ve Spor aktiviteleri ile desteklenmektedir. Eğitim programımız tanıtıcı ve eğitici gezilerle zenginleştirilmektedir. Öğrencilerimizin yaratıcılıklarını geliştirici aktivitelere yer verilmektedir. Ulaşım okul servislerimiz ile sağlanmaktadır. Servislerimizde servis şoförümüz ve bir öğretmenimiz sürekli bulunmaktadır. Yılda 2 kez genel Veli-Öğretmen görüşmeleri yapılır. Okul çalışanlarımız acil durum , ilk yardım ve yangın tüplerini kullanma konularında eğitim almışlardır.